deniz-ozd36 @ hotmail.com

 

  Şuan öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, Müslüman gençler kendi asıl kimlikleri ve nerde, nasıl duracakları  hakkında doğru bilgiye sahip değiller. Kimlik, bilgi ve kavram  insanlar için olmazların olmazıdır.  Kimlik,  insanların  hayat hakkında yol göstericisidir. Kimlik üzerinden bir yaşam ve şahsiyet verilmek istenilse de,  bu bilgiler gençler üzerinde iz bırakmıyor. Çünkü gençlerin öncelediği şeyler, onun doğru kimliğine sahip olmasına engel teşkil etmektedir. Kimlik, şahsiyetin    oluşması hakkında aktarılan bilgiler, gençler üzerinde tesirini bırakmıyor. Bir takım bilgi ve kavramlar verilmek istense de, maalesef tesirli bir şekilde aktarılmıyor.

    Ebeveynlerin ve toplumun sahip oldukları kavramlar  kapsamlı ve hayata iz bırakacak, samimi bir duruştan uzak duran kavramlardır. Günümüzde tanık olduğumuz bir takım bilgi ve  kavramlar tamamen sorunlu olup, ırksal! kültüre dayalı bilgi ve kavramlardır. Allah Azze ve Celen’in  bizlere bahşettiği İslam’ı, mensup olduğu ırktan ve adetlerden sonra tutmaktadır. İlk başta doğacak olan  çocukların gelecek için gerçek   kimlik ve şahsiyete sahip olması için güzel anlamlı isimler koymalıyız. Bu yol üzerine çocukların önceleyeceği kimlik ve  kavramlar üzerinden ciddi bir duruş göstermeliyiz. 

  Bilgi ve kavram kimliğin  ve şahsiyetin oluşması için kaçınılmazdır. Sahip olduğumuz bilgileri fiile dökme zorunluluğumuz vardır! Aksi takdirde bir hikaye olarak kalır. İslam ile doldurulmayan  zihinler, ortalıktaki yabancı virüsler ile dolacaktır. 

    İslam ve sahabeler hayatları hakkında hiçbir bilgiye sahip olamayan gençler, futbolcu ve sanatçıların   içini dışını bilmektedir. Bunun içinde bunların hayatları örnek alınmaktadır.  Her zaman muhtaç olduğumuz İslam devletin yokluğu nedeniyle, demokrasi, laik devletlerin okullarda  izin verdikleri kadar İslam anlatılıyor.  Bu devletler dini bir kültürmüş veya hikaye  gibi aktarıp, tamamen pratiklikten uzak bir din vermek istiyor.  Hz. Ömer bin Hattabın, Hz. Ebu Bekir Sıdıktan, Hz. Aliden, Hz. Halid bin Veli’din, Hz. Hatice ve Hz. Ayşe anamızdan gerçek anlamdan yoksun olarak büyüyecekler gençlerimiz.

  Ünlü bir yazar şöyle der Bir toplumu yok etmek istiyorsanız, köklerinden koparın!” ”Köklerinden yok edin” böylece ağaç kuruyacak ve ölecektir.  Takip ettiğimiz şahsiyetlerin hayatlarını, hayatlarımızdan çıkarılmak isteniyor. Bağlı olduğumuz köklerimiz kurusun diye!Gençlerimiz için idol olacak  peygamber ve  sahabelerin hayatını anlatalım. Zihin dünyalarını işgal edecek futbolcuların, sanatçıların hayatlarından uzak durmasını sağlayalım.

   İslam’da önder olmuş şahsiyetler hakkında çok bilgiye sahip olup bu isimleri çocuklarımıza öğretelim.. Önder şahsiyetlerin sadece isimlerini  öğretmeyelim.   Onların İslam için gösterdiği duruşu ve edebini, sevgisini de  öğretelim.  Onların  hayatlarını örnek alarak yaşayalım ve yaşattıralım. 

  Şuan  ünlü ve İslam üzerine yaşamayan futbolcuları ve sanatçıları  çok sevmek yanlıştır!  Eğer seviyorsan hayatını ve bulunduğun  hal üzerindeki konumunu kontrol etmek zorundasın! Çünkü Resullah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: Öyle bir zaman gelecek ki insanlar bir adamı hakkında ne harika bir adam diyecekler! Şimdi kimlere harika bir adam deniyor? Kim bunlar?  Resullah (s.a.v) şöyle buyuruyor: Öyle bir zaman gelecek ki, bir kişi hakkındane harika adamdenilecek ve o adamın kalbinde bir gramlık iman bile olmayacak!

   Bizler şuan bu zamana  şahit olmaktayız. Bozuk şahsiyetli insanları bizlere örnek gösterilmek isteniyor.  Onun için kimliğimiz ve şahsiyetimizin oluşması için kendimize ve çocuklarımıza örnek olması  için peygamber ve sahabelerin  hayatını anlatıp, öğrenmeliyiz. Öğrenmeliyiz ki kimliğimiz ve şahsiyetimiz oluşsun.